Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste HRS Advisors:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  HRS Advisors Oy
  Lars Sonckin kaari 12
  02600 Espoo
  E-mail: etunimi.sukunimi@hrsadvisors.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Pia Paavilainen
  HRS Advisors Oy
  Lars Sonckin kaari 12
  02600 Espoo
  Puh. +358 5030 59217
  E-mail: pia.paavilainen@hrsadvisors.fi, rekry@hrsadvisors.fi
 3. Rekisterin nimi
  HRS Advisors:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään HRS Advisors:n saamissa toimeksiannoissa, joissa HRS Advisors:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa HRS Advisors:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin tiedot pitävät sisällään rekisteröidyn yhteystiedot, koulutustiedot, työkokemustiedot, osaamistietoja, sekä hakemuskirjeen ja ansioluettelon.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Hakemukset ovat rekisteröityjen itse HRS Advisors:lle verkkosivujen kautta toimittamia. HRS Advisors ei säännönmukaisesti kerää rekisteriin tietoja muista tietolähteistä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  HRS Advisors ei säännönmukaisesti luovuta tai siirrä Henkilöstörekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Hakemusasiakirjoja säilytetään sähköisessä muodossa LAURA Rekrytointi Oy toimittamassa LAURA-rekrytointijärjestelmässä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekrytointeja hoitavat henkilöt henkilökohtaisten salasanojen avulla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.